Een tentje opzetten


Het kampeerseizoen zit er weer bijna op. En toch hebben we bij de viering van Leef! op 20 september nog even een tentje in ons midden opgezet. Beter gezegd: binnen een paar seconden vulde de popup-tent de ruimte in de kring. 


We lazen in het evangelie van Marcus 9:2-13 over Petrus die 3 tentjes wilde neerzetten. Eentje voor Jezus, eentje voor Mozes, eentje voor Elia. Want toen Jezus 3 discipelen meegenomen had en plots deze 2 belangrijke figuren uit het Oude Testament verschenen, wilde Petrus dat moment vast houden. Immers, hier had je een heel sprekend trio Godsmannen bij elkaar! Aan de ene kant weet Petrus niet zo goed wat hij met deze goddelijke verschijning aan moet, anderzijds is dit zijn eerste reactie: een pop up tentje voor elk aanbieden (om bij te zitten, te rusten, te eten, samen te zijn). In het besef dat hij getuige is van een hemelse openbaring op aarde. Even de hemel op aarde. Dat moment wil je vasthouden – wij zouden er een selfie mee maken, toch? Zodat je er later op kan teruggrijpen en zeggen: wat ik toen heb meegemaakt…
Welke ervaring met Jezus of welke betekenis van Jezus wil jij vasthouden? Waarvoor zou jij zo’n tentje willen opzetten? Jezus laat zich ‘vangen’ in tastbare, aardse tekenen. Zelf stelde Hij de viering van het Avondmaal in: brood en wijn als teken van Zijn sterven voor ons. Wij mogen letterlijk proeven van die betekenis. “Dit is mijn lichaam dat voor jullie gegeven wordt. Doe dit, telkens opnieuw, om mij te gedenken” (Lucas. 22:19).
Daarom gaan we de volgende Leef!-viering samen het Avondmaal vieren, opnieuw een ‘tentje opzetten’…: zondag 18 oktober, 11.00-13.00 uur in de Heerlijkheid Wolfheze