Op weg naar Pasen

We leven de komende vier maanden bewust toe naar Pasen: we staan stil bij wat Jezus voor ons mensen heeft betekend. Zijn leven, lijden, sterven, opstanding en leven.

Tijdens de lunchviering staat telkens een stap in de bediening en bedoeling van Jezus op weg naar Pasen centraal:
19 januari: Jezus geneest en vergeeft (Marcus 2:1-17)
16 februari: een duur flesje voor Jezus (Marcus 14:1-11)
15 maart: waarom al die offers in de Bijbel, waarom het offer van Jezus’ dood?
19 april: natafelen na Pasen doen we door samen de Maaltijd van de Heer (Avondmaal) te vieren

Leef! Lunch is elke 3e zondag van de maand, 11.00-13.00 uur in de Heerlijkheid Wolfheze. Het eerste uur is de viering, het tweede uur nemen we tijd om heerlijk te eten van wat ieder heeft meegebracht.