Sociaal werker op bezoek bij KoffiePlus

Komende vrijdagochtend vanaf 10.30 uur is Yara als sociaal werker van Renkum voor Elkaar aanwezig bij KoffiePlus, de ontmoeting van Leef!Wolfheze in de Heerlijkheid Wolfheze. Zij kan meedenken met ideeen en vragen die je hebt als het gaat om welzijn en desgewenst een afspraak met je maken.

Renkum voor Elkaar is voor alle inwoners van de gemeente Renkum zonder leeftijdsgrens. Wij zijn als netwerkorganisatie het aanspreekpunt waar je terecht kunt voor activiteiten en diensten gericht op individuele hulpverlening, ontmoeting, jongerenwerk, jeugd- en schoolmaatschappelijk werk, mantelzorg, ouderenwerk, vrijwilligerswerk en buurtbemiddeling.

Binnen Renkum voor Elkaar werken meerdere sociaal werkers die jou kunnen helpen en ondersteunen bij allerlei vragen en wensen. Onze hulp is kosteloos.